Obsługa wynagrodzeń i płac

  • przygotowanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON,
  • aktualizacje danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
  • sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac,
  • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych.
Dziś jest

Kancelaria Podatkowa

NOBLESSE Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro), 60-406 Poznań
tel./fax +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
e-mail: biuro@noblesse.com.pl

NIP: 764-182-27-45
REGON: 634475229
ING Bank Śląski S.A.
69 1050 1520 1000 0090 6486 2791