Administracja kadrowa

  • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło
  • zgłaszanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
  • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy.
Dziś jest

Kancelaria Podatkowa

NOBLESSE Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro), 60-406 Poznań
tel./fax +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
e-mail: biuro@noblesse.com.pl

NIP: 764-182-27-45
REGON: 634475229
ING Bank Śląski S.A.
69 1050 1520 1000 0090 6486 2791