Dodatkowe usługi prawnopodatkowe

W ramach usług towarzyszących oferujemy:

  • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Sąd Rejonowy, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania,
  • pomoc w zorganizowaniu działu księgowości oraz ich szkoleniu,
  • pomoc w opracowaniu procedur w dziale księgowości oraz systemów kontroli wewnętrznej (sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów).
Dziś jest

Kancelaria Podatkowa

NOBLESSE Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro), 60-406 Poznań
tel./fax +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
e-mail: biuro@noblesse.com.pl

NIP: 764-182-27-45
REGON: 634475229
ING Bank Śląski S.A.
69 1050 1520 1000 0090 6486 2791