Audyt podatkowy

Przegląd podatkowy ma za zadanie zweryfikowanie poprawności dokonywanych przez Klienta rozliczeń podatkowych i wskazanie ewentualnych ryzyk oraz możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych. Świadczenie tej usługi polega na okresowym badaniu zgodności z prawem podatkowym kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, prawidłowości ustalania podstaw i przedmiotu opodatkowania.

Dzięki tej usłudze dany podmiot zyskuje wiedzę co do ewentualnie popełnionych błędów i obszarów ryzyka ich wystąpienia, zyskuje czas potrzebny do podjęcia stosownych działań korygujących, a tym samym unika ewentualnej odpowiedzialności prawnej i sankcji z tym związanych.

Przegląd obejmuje w szczególności:

  • kontrolę poprawności rozpoznawania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu,
  • kontrolę poprawności rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • kontrolę poprawności rozliczania transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • kontrolę poprawności sporządzania deklaracji podatkowych.
Dziś jest

Kancelaria Podatkowa

NOBLESSE Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro), 60-406 Poznań
tel./fax +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
e-mail: biuro@noblesse.com.pl

NIP: 764-182-27-45
REGON: 634475229
ING Bank Śląski S.A.
69 1050 1520 1000 0090 6486 2791